• Zanimljivosti

Održavanje radnog prostora za borbu sa korona virusom

by Marko Sinadinović / 27.03.2020 -> 09:08:45 / 452 views

Ukoliko ste poslodavac ili i dalje morate da idete na posao, trebalo bi da znate kako da se zaštitite i obezbedite sve potrebno kako se korona virus na radnom mestu ne bi proširio.


Jednostavni saveti za prevenciju širenja COVID-19 virusa na radnom mestu:

 • Higijena u kancelariji mora biti na prvom mestu: sve površine, a pre svega radne stolove, telefone i tastature redovno dezinfikovati sredstvom na bazi alkohola.
 • Podsetite jedni druge da se ruke peru češće i duže nego obično: postavite sredstva za dezinfekciju ruku na istaknuta mesta, i vodite računa da su uvek dopunjena. Postarajte se da na vidnim mestima budu posteri koji podstiču pranje ruku, razmenjujte tekstove i video klipove zdravstvenih organizacija.
 • Na više mesta u kancelariji postavite kutije sa papirnim maramicama i ubrusima, i obezbedite zaposlenima hirurške maske za lice. Upotrebljen materijal obavezno baciti u kantu koja ima poklopac.
 • Ukoliko znate da neko od kolega planira poslovno putovanje – predložite da se posavetuje sa nadležnim organima za javno zdravlje.
 • Kada se epidemija proširi u vašem gradu ili državi, svojim zaposlenima objasnite da je od velike važnosti da vas obaveste ukoliko imaju bilo kakve simptome koji su slični simptomima COVID-19 virusa, i ukoliko u slučaju blago povišene temperature, kijavice ili kašlja, uzimaju medikamentima kao što su aspirin, ibuprofen ili paracetamol. Korišćenjem tih preparata mogu se ”zamaskirati” eventualni teži simptomi virusa, s toga je bitno kolege motivisati na rad od kuće ukoliko postoje uslovi za to. Ako ne postoji opcija da se posao obavlja od kuće, obezbediti zaposlenom bolovanje.
 • Poslovni sastanci tokom epidemije su izuzetno rizični, pa se preporučuje da se, ukoliko su neizbežni, svedu na minimalan broj učesnika. Takođe, trebalo bi svim učesnicima obezbediti zaštitne maske za lice, maramice i sredstva za dezinfekciju. Prostorija u kojoj se sastanak održava prethodno mora biti dezinfikovana. Praktikujte pozdrave bez fizičkog kontakta, umesto rukovanja srdačno mahnite svim prisutnim kolegama. Pre početka sastanka, istaknite broj telefona za hitne slučajeve kao i postere koji podstiču dezinfekciju ruku i pravilno ponašanje prilikom kijanja ili kašljanja, a stolice postavite tako da između dve osobe rastojanje bude minimun jedan metar. Još jedna mera prevencije jeste i redovno provetravanje prostorije u kojoj se boravi. Ukoliko neko od učesnika u toku sastanka oseti bilo koji simptom virusa, za njega je neophodno obezbediti sobu za izolaciju, zaštitnu masku za lice i odmah pozvati broj za hitne slučajeve.
 • Nakon obavljenog sastanka spisak učesnika dostavite zavodu za javno zdravlje kako bi upotpunili spisak ljudi koji su bili izloženi riziku od zaraze COVID-19 virusom. Ukoliko se posle sastanka, u kratkom vremenskom periodu, ispostavi da je jedan od učesnika zaražen virusom, neophodno je sve ostale kolege obavestiti o tome, kako bi se samoizolovali na 14 dana.

 

Budite pripremljeni za epidemiju COVID-19 virusa:

 • Ukoliko sumnjate da je neko od zaposlenih zaražen virusom, a nije vas prethodno obavestio da oseća bilo kakve simptome, tu osobu morate izolovati u posebnu prostoriju, ograničiti kontakt sa ostalim kolegama i obavestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu.
 • Pažljivo i bez osuđivanja podstaknite sumnjive kolege (oni koji su se relativno skoro vratili sa nekog putovanja, kolege starije od 40 godina ili one koji imaju dijabetes, plućna i srčana oboljenja) da se jave nadležnim zdravstvenim ustanovama i da se testiraju na COVID-19 virus (brojevi telefona).
 • Kada se proglasi epidemija virusa u vašem gradu, svi stanovnici se savetuju da izbegavaju javni prevoz i gužve, zato je važno da se zaposlenima obezbede uslovi za rad od kuće. To je jedini način da se posao obavlja, a zaposleni budu bezbedni.
 • U saradnji sa zdravstvenim organizacijama, napravite plan rada u vanrednim situacijama, kako bi se posao obavljao i u slučaju smanjenog broja ljudi na terenu, ograničenog kretanja, ili drugih izmena.
 • Postarajte se da se svi zaposleni pridržavaju plana, bez obzira da li dolaze na posao u kancelariju ili rade od kuće.
 • Obavestite ih na koje brojeve mogu da se jave u slučaju napada panike zbog zatvorenog prostora, straha od virusa ili ukoliko osećaju simptome virusa.

Marko Sinadinović

Stručnjak za digitalni marketing, gejmer, pijanista i kolekcionar stripova.

Ostavite vaš komentar

Back to top